Jesteśmy najbliżej

 

Komunikacja z akcjonariuszami

           
  • Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak było także w czerwcu 2019r, jednak w tym roku , ze względu na COVID 19, zmieniono w Polsce wymagania dotyczące terminu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także terminu Walnego Zgromadzenia, które może się w 2020r odbyć do 30 września. Zarząd powiadomi Akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia,  a także o jego tematyce zarówno przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również na stronie internetowej Grupa Powen Wafapomp SA.