Jesteśmy najbliżej

 

Komunikacja z akcjonariuszami

 
  • Zarząd Grupy POWEN - WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r. o godz. 11 ° 0 w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
    Kliknij aby pobrać dokument w formacie pdf

 
  • Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak było także w czerwcu 2019r, jednak w tym roku , ze względu na COVID 19, zmieniono w Polsce wymagania dotyczące terminu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także terminu Walnego Zgromadzenia, które może się w 2020r odbyć do 30 września. Zarząd powiadomi Akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia,  a także o jego tematyce zarówno przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również na stronie internetowej Grupa Powen Wafapomp SA.