Jesteśmy najbliżej

 

Analiza układów pompowych

Na prawidłową pracę układu pompowego, oprócz samej pompy, wpływ mają też inne jego składniki, takie jak rurociągi i  armatura.

O efektywności pracy pompy w układzie nie decyduje maksymalna sprawność pompy lecz jej sprawność w punkcie pracy, o położeniu którego decyduje jakość doboru pompy do układu.  Praktyka wskazuje, że istniejące układy pompowe w wielu wypadkach nie są skonfigurowane optymalnie. Skutkuje to często nadmiernymi oporami przepływu lub niewłaściwym doborem pompy do układu, na skutek czego zużycie energii na pompowanie jest nadmierne. Sytuacja taka może wynikać m.in. z błędów projektowych dokonanych w przeszłości, braku odpowiednich urządzeń w okresie gdy układ był budowany lub ze zmian jakie nastąpiły w wymaganych parametrach od czasu opracowania projektu. Dokonując stosunkowo prostych i nie wymagających wysokich nakładów modyfikacji można w wielu przypadkach uzyskać znaczne oszczędności energetyczne.  

Grupa Powen-Wafapomp SA oferuje analizy układów pompowych mające na celu ich optymalizację, w wyniku których formułowane są propozycje rozwiązań poprawiających pracę układu pod względem energetycznym i ruchowym.  Nasze analizy mogą być również nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów ruchowych, jakie wystąpiły w instalacji pompowej.