Jesteśmy najbliżej

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp - projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nazwa inwestycji: 
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA

Nazwa beneficjenta: 
Grupa Powen-Wafapomp SA

Wartość projektu:


Udział Unii Europejskiej:
4 317 400 pln

Okres realizacji: 
lata 2016-2018

Informacji nt realizacji projektu udziela:
  1. Małgorzata Kańtoch - +48 693 466 196
  2. Mirella Jankowska - 32 777 5 811
  3. Anna Kornelius - 32 777 5 725


Dowiedz się więcej...