Jesteśmy najbliżej

 

Lista autoryzowanych serwisów

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"WODREM" Sp. z o.o.

ul. K. Jagiellończyka 35, 50-239 Wrocław
tel.: +48 71 372 28 44, 45
fax: +48 71 781 56 57
kom.: 501 340 774, 502 340 774

 

Zakład Remontowy Urządzeń
Elektromechanicznych "ZRUE" Kazimierz Kozicki

ul. Gojawiczyńskiej 3, 41-400 Mysłowice
tel.: +48 32 225 91 36
fax: +48 32 222 72 18
e-mail: zrue@skrzynka.pl

 

Zakład Elektromechaniczny
"BAST" Spółka Jawna Z.Bartas - S. Stęchły

ul. Dworcowa 80, 43-262 Radostowice
tel/fax.: +48 32 212 51 99
fax.: +48 32 447 95 96
e-mail: biuro@zebast.pl