Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

POMPY H

2013-11-29

Zastosowanie

Pompa H przeznaczona jest do pompowania wody czystej lub wody zawierającej nieznaczną ilość zanieczyszczeń me-chanicznych o ograniczonej wielkości ziaren (przy czym gęstość pompowanej cieczy nie powinna być większa niż 1020 kg/m3). Stosunek masowy zanieczyszczeń do wody może wynosić max 1 ÷ 10, a temperatura pompowanej cieczy nie może przekraczać 40oC (313oK). Dla wody zasolonej dopuszcza się zwiększenie maksymalnej gęstości do 1200 kg/m3. Solidna i zwarta budowa pompy H jest przygotowana do trudnych warunków pracy jakie występują m.in. w typowych kopalniach. Pompa typu H obok podstawowego zastosowania przy odwadnianiu kopalń głębinowych, może znaleźć również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu np.: w elektrowniach, w kopalniach odkrywkowych, w kawernach gazowych do zatłaczania solanki. Pompy typoszeregu H przystosowane są do pracy w podziemnych zakładach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Budowa

Pompa typu H jest pompą wirową, odśrodkową, wielostopniową, wysokociśnieniową, poziomą z zamknięty-mi wirnikami jednostrumieniowymi z kierownicą odśrodkowo-dośrodkową. Wirniki i kierownice usytuowane są w układzie szeregowym w korpusach stopniowych. Korpusy stopniowe wraz z korpusem ssawnym i tłocznym połączone są ze sobą za pomocą śrub ściągowych. Króciec tłoczny skierowany jest pionowo w górę, natomiast króciec ssawny w zależności od wymagań w lewo, prawo lub pionowo patrząc od strony silnika. Siły osiowe równoważone są za pomocą tarczy odciążającej. Wał pompy osadzony jest w łożyskach tocznych. Do uszczelnienia wału w dławnicach ssawnej i tłocznej w zależności od wymagań stosowane są sznury uszczelniające lub uszczelnienia mechaniczne.

Wykonanie

Materiały konstrukcyjne dla pompy H dobierane są zależnie od pompowanej cieczy. Istnieją dwie standardowe wersje materiałowe:

 • podstawowa - do wody czystej i zasolonej, zawierającej niewielką ilość ciał stałych,
 • soloodporna - do wody zasolonej.


Pozytywne cechy konstrukcyjne

 • Wysoka sprawność pompy.
 • Wysoka niezawodność.
 • Możliwość pełnego monitoringu pracy pompy.
 • Ograniczenie ilości stosowanych elementów.
 • Niska masa i gabaryty pompy.
 • Nowoczesny układ łożyskowy z możliwością przesuwu osiowego.
 • Rozkład śrub ściągowych eliminuje konieczność prowadzenia śrub wewnątrz kanałów przepływowych korpusu ssawnego.
 • Przeniesienie łap z korpusu ssawnego na korpus pierwszego stopnia umożliwiające obrót korpusu ssawnego co 90o.
 • Innowacyjna konstrukcja uszczelnień wirnika.
 • Uszczelnienia mechaniczne lub sznurowe.
 • Przy prawidłowej eksploatacji pompy okres między remontami – nawet do 25 tys. godzin.

 

pdf Katalog pomp H
(1.2 MB / Ilość pobrań: 9695)

wstecz...