Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

POMPY M

2013-11-29

Zastosowanie

Pompa 10M31-Ex i zespół pompowy 10M31-Ex mogą pracować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchu pyłu węglowego, jako urządzenia grupy I kategorii M2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pompy 10M31-Ex i zespoły pompowe 10M31-Ex przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren nie większej niż 2 mm, przy czym gęstość pompowanej cieczy nie powinna być większa niż 1020 kg/m3. Stosunek masowy zanieczyszczeń do wody może wynosić max 1 ÷ 10. Temperatura pompowanej cieczy nie może przekraczać 50°C (323°K). Dopuszcza się pompowanie solanki o gęstości do 1200 kg/m3.

Budowa

Pompy typu 10M31-Ex są pompami wirowymi, odśrodkowymi, wielostopniowymi, wysokociśnieniowymi, poziomymi z wirnikami jednostrumieniowymi, zamkniętymi, z kierownicami odśrodkowymi i dośrodkowymi. Wirniki i kierownice usytuowane są w układzie szeregowym w korpusach stopniowych. Króciec tłoczny skierowany jest pionowo w górę, natomiast króciec ssawny może być skierowany poziomo w lewo lub prawo, albo pionowo w górę lub w dół.

Wał pompy osadzony jest w łożyskach tocznych, z których dwa przenoszą siły promieniowe, a jedno - siły osiowe. Łożyska smarowane są smarem plastycznym. Do uszczelnienia wału w miejscach wyjścia z korpusów ssawnego i tłocznego w zależności od wykonania zastosowano uszczelnienie szczeliwem sznurowym (np. systemem GRANUPACK) lub uszczelnienia mechaniczne.

W górnej części korpusów ssawnego i tłocznego, umieszczono korek lub zawór odpowietrzający, służące do odpowietrzenia pompy przed uruchomieniem, natomiast w dolnej części korpusów znajdują się korki umożliwiające opróżnienie pompy z wody. Pompę napełnia się wodą przez układ zalewowy (zawór i przyłącze Stecko) umieszczony w górnej części korpusu ssawnego. Pompa 10M31-Ex przystosowana jest do zabudowy aparatury kontrolno - pomiarowej w postaci czujników: drgań, ciśnienia, temperatury. Pompy wraz z silnikami i osprzętem pomiarowo-kontrolnym dostarczane są w postaci kompletnie zmontowanych zespołów pompowych na wspólnej ramie fundamentowej.

Wykonanie

Pompy typu 10M31-Ex produkowane są w dwóch wykonaniach materiałowych, dostosowanych do własności i składu pompowanego medium.

Pozytywne cechy konstrukcyjne

  • Wysoka sprawność pompy.
  • Wysoka niezawodność.
  • Możliwość zastosowania uszczelnień mechanicznych.
  • Możliwość pełnego monitoringu pracy pompy.
  • Ograniczenie ilości stosowanych elementów.
  • Niższa masa i gabaryty pompy w porównaniu do dotychczas produkowanych typoszeregów.

 

pdf Katalog pomp M
(1.6 MB / Ilość pobrań: 9620)

wstecz...