Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

POMPY SP

2013-11-29

Zastosowanie

Pompy SP przeznaczone są do pompowania wód kopalnianych, przemysłowych mogących zawierać umiarkowaną ilość zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości ziaren do 6 mm i chemicznych. Znajdują zastosowanie we wszyst-kich przypadkach, w których wymagane są pompy zatapialne o wysokich parametrach i niewielkich gabarytach. W szczególności w przemyśle górniczym, w systemach odwadniania powierzchniowego kopalń odkrywkowych, budownictwie, przemyśle hutniczym, cementowniach, zakładach wapienniczych. W wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex d I Mb), mogą pracować przy odwadnianiu przodków i przekopów w podziemnych zakładach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, jako urządzenia grupy I kategorii M2.

Budowa

Pompy typu SP są pompami zatapialnymi odśrodkowymi, wirowymi, jednostopniowymi z wirnikiem konstrukcji zamkniętej osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego. Część hydrauliczna znajdująca się pod silni-kiem oddzielona jest komorą olejową układem uszczelnień mechanicznych, smarowanych i chłodzonych olejem. W pompach z płaszczem wodnym ciecz omywając korpus silnika odbiera wytwarzane ciepło, w ten sposób chłodząc go. Zezwala to na pracę pompy przy nie całkowitym zanurzeniu. Kanał przepływowy zakończony jest króćcem tłocznym, który w zależności od potrzeb może zmieniać swoje położenie z pionowego na poziome.

W pompach typu SP stosowane są silniki jednonapięciowe 500V lub dwunapięciowe przełączalne 500/1000V, optymal-nie zabezpieczone przed awariami przez zintegrowany elektroniczny układ kontrolno sterujący, obejmujący funkcje pomiaru temperatury, czy wilgotności względnej, który realizuje kontrolę ciągłości uziemienia, zabezpiecza przed suchobiegiem, niewłaściwym kierunkiem obrotów oraz asymetrią i zanikiem faz zasilających.

Wykonanie

Wykonanie materiałowe pomp SP zależy do jakiego rodzaju pompowanego medium będą stosowane. Występują dwa standardowe wykonania materiałowe:

 • podstawowe - do wody czystej nie zawierającej znacznej ilości zanieczyszczeń,
 • soloodporne - do wody zawierającej zanieczyszczenia chemiczne przy obecności zanieczyszczeń mechanicznych.

Pozytywne cechy konstrukcyjne

 • Prosta instalacja.
 • Eksploatacja bez obsługi i nadzoru.
 • Brak konieczności zalewania pompy.
 • Brak emisji ciepła do otoczenia.
 • Optymalny sposób zabezpieczenia pompy przed awariami przez zastosowanie układu kontroli i sterowania (UKS) pozwalającego na:

  Zabezpieczenie pompy poprzez:
  - pomiar temperatury i wilgotności względnej w komorze układu monitoringu i sterowania,
  - pomiar temperatury uzwojeń silnika,
  - pomiar temperatury łożysk,
  - realizacja kontroli ciągłości uziemienia,
  - kontrola faz zasilających (asymetria faz, zanik fazy, niewłaściwy kierunek obrotu).

  Sterowanie pompą poprzez:
  - zabezpieczenie przed suchobiegiem,
  - odcięcie zasilania pompy w przypadku przekroczenia wartości krytycznej parametrów mierzonych.

  Monitoring zdarzeń poprzez:
  - licznik czasu pracy,
  - zapis parametrów pracy.

 

pdf Katalog pomp SP
(1.2 MB / Ilość pobrań: 8332)

wstecz...