Oferta firmy

Obszar

Rodzaj cieczy

Certyfikat

Typoszereg

Konstrukcja urządzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Typoszereg HCR

Typoszereg HCR

ZASTOSOWANIE

Pompy typoszeregu HCR są przeznaczone do przetłaczania cieczy zawierających znaczne ilości cząstek stałych o dużych rozmiarach. Dopuszczalna gęstość pompowanego medium wynosi zasadniczo 1700 kg/m3 jednak w indywidualnych przypadkach, w zależności od rodzaju medium, dopuszcza się pompowanie szlamów o wyższych gęstościach przy ograniczonej prędkości obrotowej. Maksymalny dopuszczalny rozmiar cząstek stałych (przelot) sięga 180 mm.

Pompy HCR znajdują typowe zastosowanie w kopalniach kruszyw, a w szczególności do pracy na pogłębiarkach ssących służących do eksploatacji złóż żwiru znajdujących się na dnie zbiorników wodnych. Mogą być stosowane także w innych przypadkach, gdzie wymagane jest pompowanie mieszanin zawierających ciała stałe o znacznych rozmiarach.

BUDOWA

Pompy HCR to poziome pompy jednostopniowe odśrodkowe o konstrukcji przystosowanej do pompowania mieszanin cieczy i ciał stałych o znacznych rozmiarach. Wlot do pompy znajduje się w osi, a króciec tłoczny w podstawowej wersji skierowany jest pionowo w górę, przesunięty w bok w stosunku do osi pompy. Jeśli wymaga tego instalacja, możliwe jest montowanie korpusu spiralnego pompy w innej pozycji, tak aby króciec tłoczny znajdował się w położeniu innym niż pionowe.

Ze względu na właściwości ssawne stojan pomp HCR jest niski, tak aby wlot do pompy znajdował się w możliwie najniższym położeniu ponad podstawą. Zespół hydrauliczny pomp HCR składa się z korpusu spiralnego oraz przedniej i tylnej tarczy, które są chronione ściankami ochronnymi. Pompy HCR posiadają wirniki zamknięte, o niewielkiej liczbie (3-4) pogrubionych łopatek, co zwiększa ich żywotność i umożliwia pompowanie cząstek stałych o większych rozmiarach.

Elementy będące w kontakcie z pompowanym medium (wirnik, korpus spiralny, ścianki ochronne) wykonane są z materiałów (staliw wysokochromowych) o wysokiej odporności na ścieranie. Szczelina uszczelniająca pomiędzy przednią ścianką ochronną, a wirnikiem jest szczeliną promieniową, a jej szerokość w miarę zużycia może być korygowana bez demontażu pompy drogą przesuwania całego zespołu wirującego wraz z korpusem łożyskowym względem stojana pompy, czemu służą specjalne śruby regulacyjne. Z kolei powiększanie wymiaru szczeliny pomiędzy tylną tarczą wirnika, a tylną ścianką ochronną można korygować poprzez przesuwanie tylnej ścianki ochronnej względem korpusu przy pomocy śrub ustalających.

Ze względu na wydłużenie żywotności pompy HCR konstruowane są na niskie prędkości obrotowe i z reguły napędzane przez przekładnie pasowe, aczkolwiek napęd bezpośredni od silnika niskoobrotowego również jest możliwy.

Łożyskowanie pomp HCR jest przystosowane do przenoszenia dodatkowych obciążeń dynamicznych, jakie mogą się pojawiać na skutek niewyważenia zespołu wirującego na skutek jego zużycia. Łożyska są też przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciążeń poprzecznych, jakie pojawiają się przy napędzie pasowym. Stosuje się łożyska toczne smarowane smarem stałym.

Wał w miejscu przejścia przez korpus uszczelniony jest uszczelnieniem sznurowym z zamkiem wodnym zapobiegającym penetracji cząstek stałych do dławnicy.

Pompy HCR mogą być wykonane w wersji pionowej.

WYKONANIE

Staliwo stopowe trudnościeralne na elementy układu przepływowego. Żeliwo szare na elementy układu łożyskowego. Staliwo stopowe węglowe i żeliwo miedziowe na pozostałe odlewy.

L.p.

Nazwa części

1

Króciec ssawny

2

Ścianka przednia

3

Wirnik

4

Korpus

5

Ścianka tylna

6

Korpus dławnicy

7

Zespół łożyskowy

8

Stojan

Wymiar [mm]

Typ pompy

HCR-250

HCR-300

L

1492

1502

e

210

246

k

485

475

H

1265

1480

h

450

450

r

640

725

Ds

300

350

Dt

250

300

Typ
pompy

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Prędkość
obrotowa
n [obr/min]

Moc
na wale
P [kW]

Masa
pompy
m [kg]

HCR-250

800

42

700

142

2300

HCR-300

1200

36

700

220

3100Parametry podano dla wody czystej o gęstości p = 1000 kg/m3 i temperaturze T = 15°C.