Oferta firmy

Obszar

Rodzaj cieczy

Certyfikat

Typoszereg

Konstrukcja urządzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Typoszereg OŁ-A

Typoszereg OŁ-A

ZASTOSOWANIE

Pompy OŁ są przeznaczone do pompownia zawiesin zawierających wysokie stężenie substancji stałych, takich jak piasek, żwir, kamienie, węgiel, żużel, ruda, glina, wapno, itp.

Typowe zastosowania obejmują:
  • kopalnie - w zakładach przetwórstwa węgla lub rudy,
  • kopalnie surowców mineralnych - do hydrotransportu piasku, żwiru i kamieni,
  • energetyka - do hydraulicznego usuwania żużla i popiołu,
  • zakłady cementowe - do pompowania piasku i surowców,
  • cukrownie - do pompowania odpadów przemysłowych.


BUDOWA

Stacjonarne, jednostopniowe, odśrodkowe, poziome pompy szlamowe z wirnikami zamkniętymi. Króciec ssawny umieszczony jest poziomo, podczas gdy króciec tłoczny skierowany jest pionowo w górę. Zewnętrzna obudowa pompy jest zabezpieczona od wewnątrz przez wymienne odporne na ścieranie wkładki. Napór osiowy jest równoważony przez łożysko toczne oporowe. Łożyska są smarowane olejem. Wał jest uszczelniony w dławnicy sznurem z doprowadzeniem wody z zewnętrznego pierścienia. Dławnica znajduje się po stronie ssawnej pompy. Cały zespół obrotowy może być przesunięty w kierunku osiowym w celu regulacji szczeliny uszczelniającej między wirnikiem, a przednią wykładziną.

Pompy mogą być napędzane bezpośrednio poprzez sprzęgło lub przez przekładnię pasową.

WYKONANIE

Elementy mokre wykonane są z MTL-26 - odpornego na ścieranie staliwa wysoko chromowego.

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

1

Pokrywa

5

Wirnik

9

Tuleja dystansowa

2

Śruba ściągowa

6

Podkładka

10

Tuleja ochronna wału

3

Korpus tłoczny

7

Wkładka 2

11

Osłona dławnicy

4

Wkładka 1

8

Korpus ssawny

   

Wymiar [mm]

Typ pompy

OŁ-80A

OŁ-100A

OŁ-150A

L

1500

1542

1608

a

184

210

230

W

750

785

785

k

400

435

435

j

220

245

272

H

720

780

825

h

400

400

400

Ds

80

150

200

Dt

80

100

150

Typ pompy

Wydajność
Q [m3/h]

Nominalna
wysokość
podnoszenia
H [m]

Prędkość
obrotowa
n [obr/min]

Moc na wale
P [kW]

Masa pompy
m [kg]

OŁ-80A

90

19

960

8,4

~ 713

OŁ-100A

165

20,5

960

14

~ 848

OŁ-150A

300

18

960

20,7

~ 979


Parametry pomp podano dla wody czystej o gęstości p = 1000 kg/m3 i temperaturze T = 15°C.