Oferta firmy

Obszar

Rodzaj cieczy

Certyfikat

Typoszereg

Konstrukcja urządzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Typoszereg OZ

Typoszereg OZ

ZASTOSOWANIE

Podstawowym zastosowaniem pomp OZ jest powierzchniowe odwadnianie kopalń odkrywkowych.

Pompy OZ są odporne na zwiększone obciążenia zewnętrzne i obecność substancji stałych i środków chemicznych w pompowanej cieczy. Pompy muszą pracować w całkowitym zanurzeniu. Wydajność wynosi do 1600 m3/h, a wysokość podnoszenia przekracza 100 m.

Z uwagi na swoją konstrukcję pompy OZ mogą być stosowane w sytuacji, w której warunki pompowania są trudne.

BUDOWA

Pompy typu OZ to zatapialne, jednostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe z wirnikiem jednostrumieniowym umieszczonym bezpośrednio na końcówce wału silnika. Pompy są wyposażone w kierownice promieniowe.

Część hydrauliczna jest umieszczona powyżej silnika. Pomiędzy częścią hydrauliczną, a silnikiem znajduje się komora olejowa z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Ponieważ w komorze panuje ciśnienie hydrostatyczne na uszczelnienie wału silnika nie działa ciśnienie tłoczenia pompy. Króciec tłoczny znajduje się wzdłuż osi pompy i skierowany jest pionowo do góry. Pompy mogą być zainstalowane na dnie zbiornika i podwieszone do rurociągu tłocznego.

WYKONANIE

Pompy OZ wykonane są w trzech wersjach materiałowych: standard, odpornej na ścieranie i soloodpornej.

L.p.

Nazwa części

1

Pierścień uszczelniający

2

Tuleja ochronna

3

Uszczelnienie mechaniczne

4

Korpus ssawny

5

Olej

6

Korpus tłoczny

7

Śruba wirnika

8

Wirnik

9

Kierownica odśrodkowa

10

Wpust pryzmatyczny

11

Wał

12

Osłona króćca ssawnego

13

Uszczelnienie mechaniczne

14

Silnik

15

Korek w silniku

16

Stojak

Typ pompy

Wymiar [mm]

W

H

Dt

OZ-150

710

1120

150

OZ-200

710

1393

200

OZ-200A

710

1393

200

OZ-200W

1285

2118

200

OZ-400

1600

2140

400

OZ-400W

1400

2500

400

OZ-400M

1400

2250

400

Typ
pompy

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Prędkość
obrotowa
n [obr/min]

Moc
silnika
Ps [kW]

Masa
pompy
[kg]

OZ-150 OZ-150A

260

36,0

1500

37

724

OZ-200 OZ-200A

500

40,0

1500

75

895

OZ-200A OZ-200A/A

425

33

1500

75

895

OZ-200W

500

100

1500

220

2817

OZ-400

1200

49

1500

220

2934

OZ-400M

1200

75,0

1500

360

3816

OZ-400W

1200

100

1500

500

4750


Parametry podano dla wody czystej o gęstości ρ = 1000 kg/m3 i temperaturze T=15oC.