Oferta firmy

Obszar

Rodzaj cieczy

Certyfikat

Typoszereg

Konstrukcja urządzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Typoszereg PZD

Typoszereg PZD

ZASTOSOWANIE

Pompy PZD są skonstruowane do pompowania wody kopalnianej i wody przemysłowej zawierającej cząstki stałe o maksymalnej wielkości 14 mm, przy czym gęstość pompowanej cieczy nie może być większa niż 1100 kg/m3, a temperatura nie może przekraczać 30°C.

Typowe zastosowania to:

  • podziemne zakłady górnicze - jako pompy początkowe,
  • budownictwo,
  • rolnictwo,
  • gospodarka komunalna.

 

BUDOWA

Zatapialne pompy odśrodkowe, jednostopniowe pionowe z wirnikiem dwustrumieniowym zamkniętym, osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego. Odpowiednio ukształtowany korpus tłoczny zakończony jest króćcem kołnierzowym o średnicy wewnętrznej 250 mm, skierowanym pionowo w górę. Od strony wlotu wirnik jest zamknięty dwoma pokrywami ssawnymi. Ze względu na zastosowanie wirnika dwustrumieniowego pompa posiada dwa kosze ssawne wykonane z blachy perforowanej i usytuowane po obu stronach korpusu tłocznego. Do napędu pompy zastosowano silnik trójfazowy asynchroniczny o stopniu ochrony IP68 - z wirnikiem krótkozwartym chłodzonym pompowaną cieczą – zabudowanym pod układem pompowym. 

Pompy PZD mogą być instalowane na podstawach na dnie zbiornika lub zawieszone za uchwyty.

WYKONANIE

Pompy PZD wykonywane są w dwóch wykonaniach napięciowych 400V i 500V w wersji materiałowej podstawowej.

L.p.

Nazwa części

1

Śruba wirnika

2

Wirnik

3

Uszczelnienie mechaniczne

4

Korek wlewu z bagnetem

5

Uszczelnienie mechaniczne

6

Korpus ssawny

7

Stojak

8

Silnik

9

Kosz ssawny

10

Pokrywa ssawna

11

Korpus tłoczny

12

Pokrywa ssawna

13

Ucho

14

Kosz ssawny

Typ
pompy

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Prędkość
obrotowa
n [obr/min]

Moc
silnika
Ps [kW]

Masa
pompy
m [kg]

PZD-250A

500

17,5

1475

37

576

PZD-250

500

17,5

1475

37

576


Parametry podano dla wody czystej o gęstości ρ=1000 kg/m3  i temperaturze T=15°C.