Oferta firmy

Obszar

Rodzaj cieczy

Certyfikat

Typoszereg

Konstrukcja urządzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Typoszereg B i BV

Typoszereg B i BV

ZASTOSOWANIE

Pompy B i BV przeznaczone są do pompowania:

  • wody czystej,
  • wody lekko zanieczyszczonej o wielkości ziaren nie większej niż 3 mm,
  • wody o temperaturze do 150oC.
 

Pompy i zespoły pompowe B i BV znajdują zastosowanie w:

  • energetyce i ciepłownictwie,
  • górnictwie,
  • gospodarce komunalnej,
  • stacjach wodociągowych.


BUDOWA

Pompy B są pompami wirowymi, odśrodkowymi, dwustrumieniowymi, z wirnikami zamkniętymi. Korpus pompy jest dzielony w płaszczyźnie poziomej, przechodzącej przez oś zespołu wirującego. Króciec ssawny i tłoczny wyprowadzone są poziomo i usytuowane są w dolnej części korpusu. Dzięki zastosowaniu wirnika dwustrumieniowego nie występuje znacząca siła osiowa. Wał ułożyskowany jest w łożyskach tocznych smarowanych olejem lub smarem plastycznym. Uszczelnienie wału w dławnicach może być uzyskane przez zastosowanie sznurów uszczelniających lub przy pomocy czołowych uszczelnień mechanicznych.

Pompy BV są odmianą pomp B, wykonaną w wersji pionowej. Oparte są na tych samych hydraulikach. Korpus pompy jak również korpusy łożyskowe dzielone są w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś wału. Powstała siła osiowa przenoszona jest przez łożyska wzdłużne smarowane smarem plastycznym. Uszczelnienie wału w dławnicach uzyskane jest za pomocą czołowych uszczelnień mechanicznych.

WYKONANIE

Pompy B produkowane są w 13 typowielkościach i w różnych wykonaniach materiałowych oznaczonych w zależności od rodzaju materiałów z jakich wykonane są główne części pompy. W standardowym wykonaniu materiałowym pompy wykonane są z żeliwa szarego lub staliwa węglowego. Dostępne są również wykonania z żeliwa niklowego, staliwa chromowego, stopowego lub kwasoodpornego. Pompy typu B mogą pracować z trzema prędkościami obrotowymi co pozwala na uzyskanie wielu różnych wielkości parametrowych.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW POMPY B

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

1

Pokrywa korpusu łożyskowego

7

Uszczelnienie mechaniczne

13

Tuleja dławnicowa lewa

2

Nakrętka

8

Tuleja dławnicowa

14

Odrzutnik

3

Korpus łożyskowy

9

Pierścień uszczelniający

15

Pokrywa łożyska nośnego

4

Łożysko

10

Wirnik

16

Łożysko

5

Chłodnica

11

Korpus

17

Wał

6

Pokrywa łożyska oporowego

12

Wpust

18

WpustZESTAWIENIE ELEMENTÓW POMPY BV

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

L.p.

Nazwa części

1

Pokrywa korpusu łożyskowego

7

Uszczelnienie mechaniczne

13

Tuleja dławnicowa lewa

2

Nakrętka

8

Tuleja dławnicowa

14

Odrzutnik

3

Korpus łożyskowy

9

Pierścień uszczelniający

15

Pokrywa łożyska nośnego

4

Łożysko

10

Wirnik

16

Łożysko

5

Chłodnica

11

Korpus

17

Wał

6

Pokrywa łożyska oporowego

12

Wpust

18

Wpust

Typ pompy

Wymiar [mm]

Masa
m [kg]

L

W

k

H

h

Ds

Dt

20B47

1060

1000

500

930

560

250

200

1150

25B32

1165

870

470

910

580

350

250

850

25B35

1040

950

550

805

520

300

250

730

25B50

1380

970

500

975

610

350

250

890

30B30

1165

870

470

875

560

350

300

880

30B46

1215

1200

600

1030

630

350

300

1135

30B50

1380

1200

600

1135

720

400

300

1250

30B52

1415

1150

500

1015

630

350

300

1170

30B70

1520

1250

650

1290

800

400

300

1680

35B35

1520

1150

600

940

600

400

350

1170

35B40

1520

1210

650

1215

780

500

350

1500

35B50

1520

1250

650

1225

780

500

350

1520

35B63

1520

1250

650

1340

850

500

350

1730

40B36

1655

1230

680

1115

735

500

400

2100

40B40

1520

1350

750

1295

820

500

400

1720

40B49

1336

1600

800

1290

800

450

400

2355

40B50

1520

1310

710

1370

860

500

400

1750

40B61A

1960

1680

830

1310

800

500

400

2860

40B63

735

1760

880

1345

800

500

400

2660

40B80

2080

1800

900

1540

950

600

400

3920

50B40

1785

1560

850

1490

950

600

500

2470

50B50

1820

1650

900

1490

960

600

500

2880

50B50D

730

1750

750

1290

800

600

500

2750

50B50F

730

1750

750

1290

800

600

500

1750

50B52A

1060

1930

930

1250

850

600

500

2800

50B63

1785

1700

850

1520

950

600

500

2780

50B80

2015

2000

1000

1770

1100

700

500

4015

60B63A

2015

1900

950

1670

1050

700

600

3200

70B90

2480

2600

1200

2085

1300

900

700

~7500

Typ
pompy*

735 obr/min /(490 obr/min 70B90)

975 obr/min

1450 obr/min

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Moc na
wale
P [kW]

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Moc na
wale
P [kW]

Wydajność
Q [m3/h]

Wysokość
podnoszenia
H [m]

Moc na
wale
P [kW]

20B47

-

-

-

343

28

35

510

62

116

25B32

-

-

-

600

18,5

38

900

42

123

25B35

-

-

-

400

15

19

600

34

66

25B50

-

-

-

-

-

-

900

80

242

30B30

-

-

-

600

10,5

21,5

900

24

72

30B46

-

-

-

545

29

54

810

65

172

30B50

-

-

-

-

-

-

1250

90

360

30B52

-

-

-

600

40

83

1000

89

304

30B70

-

-

-

940

68

212

1400

150

690

35B35

-

-

-

940

15

47

1400

33

152

35B40

-

-

-

1250

26

108

2000

60

380

35B50

-

-

-

1250

40

162

2000

90

570

35B63

-

-

-

1600

65

341

2400

152

1170

40B36

-

-

-

1010

16

56

1500

36

183

40B40

1250

15

61

2000

26

167

-

-

-

40B49

-

-

-

968

32

106

1440

70

335

40B50

-

-

-

2000

50

320

-

-

-

40B61A

-

-

-

2220

63

448

3300

140

1448

40B63

1345

24

107

2000

52

337

-

-

-

40B80

2260

49

355

3000

86

809

-

-

-

50B40

2300

12,5

94

3000

22

212

-

-

-

50B50

2110

10

70

2800

18

162

-

-

-

50B50D

-

-

-

1614

28

150

2400

61

480

50B50F

-

-

-

1735

33

192

2580

74

627

50B52A

2260

15

108

3000

26

247

-

-

-

50B63

-

-

-

3000

60

570

-

-

-

50B80

3800

50

623

5000

90

1442

-

-

-

60B63A

3800

36

443

5000

62

985

-

-

-

60B63 4200 22 315 5570 39 665 - - -

70B90

6800

56

1145

9020

99

2740

-

-

-


* Wszystkie wielkości pomp B dostepne są również w wersji BV
Parametry podano dla wody czystej o gęstości ρ =1000 kg/m3 i temperaturze T=15oC.