Jesteśmy najbliżej

 

Projektowania nowych pompowni
i modernizacja istniejących układów pompowych

Pompa jest najważniejszym elementem układu pompowego.

Aby mogła ona pracować prawidłowo pod względem mechanicznym i z optymalną sprawnością energetyczną pompownia i cały układ pompowy musi być właściwie zaprojektowany. Jako producent pomp posiadamy najlepszą wiedzę na temat zasad ich prawidłowego zainstalowania.

Oferujemy tę wiedzę  w postaci projektów nowych pompowni oraz projektów modernizacji istniejących układów pompowych. Budowa pompowni w oparciu o nasze projekty gwarantuje uzyskanie optymalnych warunków pracy pomp i pozwala na uniknięcie błędów, jakie często występują na skutek niepełnego rozumienia zagadnień techniki pompowej  przez projektantów z innych branż.Usługi projektowe wykonywane przez Grupę Powen-Wafapomp SA obejmują pełen zakres zawierający oprócz projektów mechanicznych również projekty z branży budowlanej, elektrycznej oraz kontrolno-pomiarowej.