Jesteśmy najbliżej

 

Stacja prób

Koszt remontu jest istotną sprawą, lecz należy zdawać sobie sprawę, że jest on na ogół znacznie niższy od kosztów energii elektrycznej, jaką pompa zużywa w trakcie eksploatacji.

Aby uzyskać optymalne korzyści ekonomiczne użytkownik pompy powinien sprawdzić czy wyremontowana pompa posiada wymaganą sprawność energetyczną, gdyż w przeciwnym wypadku będzie ponosił dotkliwe koszty nadmiernego zużycia energii.

Grupa Powen-Wafapomp SA dysponuje stacją prób, która pozwala na sprawdzenie parametrów wszystkich pomp po remoncie. Dzięki temu zlecający remont może sprawdzić czy przyniósł on wymagane efekty. Dokonuje się tego w trakcie prób odbiorczych po remoncie. Próby obejmują sprawdzenie parametrów ruchowych pompy, takich jak poziom drgań, temperatury wybranych węzłów konstrukcyjnych, szczelność, czas wybiegu po wyłączeniu itp.  Próby odbiorcze mają jednak na celu przede wszystkim pomiar parametrów hydraulicznych wyremontowanej pompy, takich jak wydajność, wysokość podnoszenia oraz sprawność energetyczna. Dzięki temu, użytkownik zlecający remont w Grupa Powen-Wafapomp SA uzyskuje pewność, że usługa remontowa wykonana została z wymaganą jakością, co ma decydujący wpływ na niezawodność pracy wyremontowanej pompy oraz na koszt zużywanej przez nią energii