Jesteśmy najbliżej

 

Woda i ścieki - informacje ogólne

Pompa w szklance wody

W cywilizowanym świecie ludzie uważają możliwość korzystania z czystej wody za coś oczywistego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to możliwe dzięki niezwykle skomplikowanym układom pompowym. Od ujęć przez stacje uzdatniania wody i pompownie drugiego stopnia. Miliony ludzi korzysta z wody dzięki naszym pompom. Jednocześnie pompy naszej produkcji pracujące w systemach transportu i oczyszczania ścieków sprawiają, że woda ta wraca do środowiska nie zagrażając mu.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 

 
więcej...   więcej...
     

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

 

 

   
więcej...