Jesteśmy najbliżej

 

Zwiększenie eksportu firmy - Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pn: „Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych targach i misjach” dofinansowanego w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, działania 6.5. Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013., Zamawiający zamierza zlecić:

1. Przygotowanie spotów reklamowych oraz filmu promocyjnego na temat firmy i jej produktów (05.04.2013)

pdf Spoty reklamowe i film promocyjny
(301.4 KB / Ilość pobrań: 6843)


2. Przygotowanie materiałów promocyjno-reklamowych z logotypem (09.04.2013)

pdf Materiały promocyjno-reklamowe
(237.3 KB / Ilość pobrań: 6520)


3. Przygotowanie materiałów reklamowych (katalogów, folderów, ulotek) (10.04.2013)

pdf Materiały reklamowe
(321.8 KB / Ilość pobrań: 6818)


4. Kompleksowej usługi tłumaczeń (22.05.2013)

pdf Usługa tłumaczeń
(219.9 KB / Ilość pobrań: 6393)


5. Przygotowanie materiałów promocyjnych z logotypem (26.04.2013)

pdf Materiały promocyjne
(235.4 KB / Ilość pobrań: 6370)


6. Wykonanie projektu stoiska targowego (14.06.2013)

pdf Projekt stoiska targowego
(238.4 KB / Ilość pobrań: 6529)


7. Wynajem zabudowy stoiska targowego (19.06.2013)

pdf Zabudowa stoiska targowego
(235.3 KB / Ilość pobrań: 6245)