Jesteśmy najbliżej

 

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepolegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Budowę Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu 10.03.2017

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017600

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
INSTAL KRAKÓW S.A.
ul. K. Brandla 1
30-732 Kraków

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 10.03.2017
Cena netto pierwotnej oferty: 19.891.286,53 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 21.04.2017
Cena netto oferty po negocjacjach: 14.680.000,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 99,25 pkt. w tym:
95,00 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – okres gwarancji
0,25 pkt – czas reakcji serwisu
 

Pełna lista podmiotów

ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 97,83 pkt. w tym:
93,66 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,17 pkt – czas reakcji serwisu

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń
Partner – INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.
ul. 16 Lipca 12
41-506 Chorzów

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 97,24 pkt. w tym:
94,34 pkt – całkowita cena brutto
2,40 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,50 pkt – czas reakcji serwisu

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,48 pkt. w tym:
93,98 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
0,50 pkt – czas reakcji serwisu

ENERGOMONTAŻ ZACHÓD WROCŁAW SP. Z O.O.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,60 pkt. w tym:
93,60 pkt – całkowita cena brutto
4,00 pkt – gwarancja jakości i rękojmia za wady
1,00 pkt – czas reakcji serwisu Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno-Prawne, pokój 206

w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz.13:30.
 

Dokumentacja:

Dokumentacja NSP:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73

Dokumentacja wykonawcza:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=c9d9b708533cf3ca9b5f7e8541ad70c1


SIWZ - Budowa Stacji Prób Grupy Powen-Wafapomp SA
pdf SIWZ - Budowa Stacji Prób
(471.5 KB / Ilość pobrań: 5863)

Załącznik nr 1 SIWZ - PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami
pdf Załącznik nr 1 SIWZ
(7.6 MB / Ilość pobrań: 8218)

Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(294.9 KB / Ilość pobrań: 5460)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(290.3 KB / Ilość pobrań: 5357)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami i Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(313.9 KB / Ilość pobrań: 5310)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(301.0 KB / Ilość pobrań: 5474)

Załącznik nr 5a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5a SIWZ
(296.4 KB / Ilość pobrań: 5135)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(282.8 KB / Ilość pobrań: 5038)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(247.0 KB / Ilość pobrań: 5052)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(277.6 KB / Ilość pobrań: 5023)

Załącznik nr 9 SIWZ Istotne Postanowienia UMOWY wraz z załącznikami
pdf Załącznik nr 9 SIWZ
(482.0 KB / Ilość pobrań: 5275)

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(247.4 KB / Ilość pobrań: 5293)​Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 10-03-2017

Nazwa zamawiającego
GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Numer ogłoszenia
1017600

Status ogłoszenia
Aktualne
 
Treść ogłoszenia została zmieniona

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno-Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa Stacji prób pomp. Główny obiekt stacji prób pomp składa się z hali stalowej w części jednonawowej przechodzącej w dwie nawy. W hali wydzielono część socjalno – biurową dla stałej obsługi stacji oraz część rozdzielni elektrycznej. W hali głównej zabudowano podziemny zbiornik wodny służący do wykonywania prób technologicznych pomp wodnych. Rozdzielnia elektryczna służy do zasilania potrzeb bieżących hali nowej stacji prób pomp w tym: instalacji HVAC, pomp wstępnych i pomocniczych oraz instalacji oświetleniowej itp. Hala stacji prób połączona jest łącznikiem w osi nr 1 z halą AZ-2S. Projektowana stacja w postaci hali stalowej będzie mieściła: Stanowiska do badań pomp, Stanowiska składowania pomp, Stanowiska składowania rurociągów jako elementów łącznych do montażu pomp badanych, Stanowiska składowania innej armatury, Pomieszczenia socjalno-biurowe,Parametry ogólne hali stacji prób:
a. Wysokość całkowita obiektu =20.4 m
b. Długość całkowita hali =63.0 m (osiowo)
c. Szerokość osiowa =21.0 m (osiowo)
d. Szerokość osiowa poszczególnych naw =5+16 m (osiowo)

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze 
 

Pytania i wyjaśnienia

Zapytanie nr 33 INSTAL KRAKÓW 03.03.2017
pdf Pobierz plik
(442.6 KB / Ilość pobrań: 4909)

Zapytanie nr 32 ELEKTROBUDOWA 03.03.2017
pdf Pobierz plik
(372.5 KB / Ilość pobrań: 4978)

Zapytanie nr 31 ERBUD 07.03.2017
pdf Pobierz plik
(572.9 KB / Ilość pobrań: 5276)

Zapytanie nr 30 INSTAL KRAKÓW 07.03.2017
pdf Pobierz plik
(346.1 KB / Ilość pobrań: 4813)

Zapytanie nr 29 SKANSKA 03.03.2017
pdf Pobierz plik
(533.2 KB / Ilość pobrań: 5214)

Zapytanie nr 28 ERBUD 07.03.2017
pdf Pobierz plik
(477.0 KB / Ilość pobrań: 4927)

Zapytanie nr 27 ERBUD | 01.03.2017
pdf Pobierz plik
(350.8 KB / Ilość pobrań: 5164)

Zapytanie nr 26 ELEKTROBUDOWA | 28.02.2017
pdf Pobierz plik
(376.1 KB / Ilość pobrań: 4866)

Zapytanie nr 25 SKANSKA | 01.03.2017
pdf Pobierz plik
(320.1 KB / Ilość pobrań: 5042)

Zapytanie nr 24 ERBUD | 24.02.2017
pdf Pobierz plik
(347.7 KB / Ilość pobrań: 5054)

Zapytanie nr 23 INSTAL KRAKÓW | 16.02.2017
pdf Pobierz plik
(235.2 KB / Ilość pobrań: 4826)

Zapytanie nr 22 INTROL | 21.02.2017
pdf Pobierz plik
(406.8 KB / Ilość pobrań: 5006)

Zapytanie nr 21 INSTAL KRAKÓW | 21.02.2017
pdf Pobierz plik
(364.1 KB / Ilość pobrań: 4876)

Zapytanie nr 20 SKANSKA | 20.02.2017
pdf Pobierz plik
(276.9 KB / Ilość pobrań: 4793)

Zapytanie nr 19 INSTAL KRAKÓW | 20.02.2017
pdf Pobierz plik
(359.5 KB / Ilość pobrań: 4900)

Zapytanie nr 18 ELEKTROBUDOWA | 13.02.2017
pdf Pobierz plik
(1.3 MB / Ilość pobrań: 5163)

Zapytanie nr 17 ELEKTROBUDOWA | 30.01.2017
pdf Pobierz plik
(530.0 KB / Ilość pobrań: 4776)

Zapytanie nr 16 INTROL | 07.02.2017
pdf Pobierz plik
(692.9 KB / Ilość pobrań: 4901)

Zapytanie nr 15 Instal Kraków | 07.02.2017
pdf Pobierz plik
(212.9 KB / Ilość pobrań: 4869)

Zapytanie nr 14 Instal Kraków i odpowiedzi | 01.02.2017
pdf Pobierz plik
(210.5 KB / Ilość pobrań: 4896)

Zapytanie nr 13 ERBUD | 09.02.2017
pdf Pobierz plik
(1.2 MB / Ilość pobrań: 5244)

Zapytanie nr 12 ERBUD | 08.02.2017
pdf Pobierz plik
(272.5 KB / Ilość pobrań: 5150)

Zapytanie nr 11 ELEKTROBUDOWA | 02.02.2017
pdf Pobierz plik
(5.0 MB / Ilość pobrań: 6338)

Zapytanie nr 10 ELEKTROBUDOWA propozycje zmian w umowie
pdf Pobierz plik
(58.9 KB / Ilość pobrań: 4872)

Zapytanie nr 9 ERBUD propozycje zmian w umowie
pdf Pobierz plik
(268.4 KB / Ilość pobrań: 6014)

Zapytanie nr 8 INSTAL KRAKÓW | 08.02.2017
pdf Pobierz plik
(1.1 MB / Ilość pobrań: 4675)

Zapytanie nr 7 ERBUD | 03.02.2017
pdf Pobierz plik
(280.7 KB / Ilość pobrań: 4761)

Zapytanie nr 6 INTROL ENERGOMONTAŻ | 01.02.2017 
pdf Pobierz plik
(388.9 KB / Ilość pobrań: 4679)

Zapytanie nr 5 Pytania ELEKTROBUDOWA | 08.02.2017 
pdf Pobierz plik
(366.2 KB / Ilość pobrań: 4753)

Zapytanie nr 4 Firma ELEKTROBUDOWA | 31.01.2017 
pdf Pobierz plik
(364.3 KB / Ilość pobrań: 4831)

Zapytanie nr 3 Firma HiUB Wróbel oraz odpowiedź | 27.01.2017 
pdf Pobierz plik
(365.3 KB / Ilość pobrań: 4635)

Zapytanie nr 2 Firma Instal Kraków SA oraz odpowiedź | 26.01.2017 
pdf Pobierz plik
(368.1 KB / Ilość pobrań: 4854)

Zapytanie nr 1 Firma Erbud Industry Sp. z o.o. oraz odpowiedź | 20.01.2017 
pdf Pobierz plik
(3.3 MB / Ilość pobrań: 6214)

 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej dwóch obiektów budowlanych spełniających w sumie poniższe wymagania:
a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne, turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;
b. montaż rurociągów i armatury o średnicy min. DN 1000; 
c. budowa zbiornika wodnego o pojemności powyżej 1000 m3;
d. budowa obiektu przemysłowego o kubaturze powyżej 20 000 m3;
których łączna wartość wynosiła co najmniej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.