Jesteśmy najbliżej

 

Przetarg na przebudowę węzła cieplnego 

Poszukujemy Wykonawcy przebudowy węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie zakładu Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu.

Projektowany węzeł cieplny dla potrzeb c.o. o wydajności 7 MW podłączony będzie do miejskiej sieci cieplnej o parametrach 120/70°C poprzez przyłączę 2 x Dn 200 (poza zakresem opracowania). W części wysokoparametrowej przewidziano zawory odcinające Dn 200, filtr siatkowy Dn 200 zawór regulacyjny różnicy ciśnień Dn 125 bezpośredniego działania, zawór regulacyjny Dn 125 z napędem elektrycznym oraz licznik ciepła Dn 125. Wymiana ciepła odbywać się będzie w dwóch wymiennikach płytowych lutowanych o wydajności 3,5 MW każdy.

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna.
Termin składania ofert: 31.05.2017


Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego. 
Część technologiczna. ANEKS

pdf Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego. C...
(497.2 KB / Ilość pobrań: 4665)


Projekt Budowlany przebudowy węzła cieplnego.
pdf Projekt Budowlany przebudowy węzła cieplnego
(9.6 MB / Ilość pobrań: 6842)


Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego.
Część elektryczna i AKPiA.Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego.
Część technologiczna.Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego.
Część elektryczna i AKPiA. PRZEDMIAR ROBÓT

pdf Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego. C...
(312.5 KB / Ilość pobrań: 4448)


Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego.
Część technologiczna. PRZEDMIAR ROBÓT

pdf Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego. C...
(527.0 KB / Ilość pobrań: 4461)

 

Osoby kontaktowe:

Barbara Grychnik
Kierownik Utrzymania Ruchu ds energetycznych
tel. 32 777 58 53

Przemysław Mecherzyński
Dyrektor Utrzymania Ruchu
tel. 721 003 738