Jesteśmy najbliżej

 

PRZETARG 2 NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONTROLI PROCESU ORAZ POMIARÓW STACJI PRÓB POMP GRUPY POWEN-WAFAPOMP SA W ZABRZU

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”.


Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198222


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
ASKOM Sp. z o.o.
ul. J. Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
Oferta z dnia 26.08.2019
447 552,00 zł netto, 550 488,96 zł brutto
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt

 

Pełna lista podmiotów

Control Service Jaromir Turlej ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 95,46 pkt

AGAT IT S.A. ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 93,91 pkt

MAWOS Sp. z o.o. ul. Rokicińska 299/301, 92-614 Łódź
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,61 pkt


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości

Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz.13:30.
 

Dokumentacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ...
(383.2 KB / Ilość pobrań: 3089)

Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(223.1 KB / Ilość pobrań: 2939)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(184.7 KB / Ilość pobrań: 2931)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami_Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(198.2 KB / Ilość pobrań: 2944)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(186.7 KB / Ilość pobrań: 2865)

Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5a SIWZ
(182.2 KB / Ilość pobrań: 2875)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(188.4 KB / Ilość pobrań: 2902)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(156.9 KB / Ilość pobrań: 2976)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(169.4 KB / Ilość pobrań: 2934)

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy z załącznikami
rar Załącznik nr 9 SIWZ
(1.1 MB / Ilość pobrań: 3021)

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(153.9 KB / Ilość pobrań: 2870)

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy
zip PFU Program
(5.0 MB / Ilość pobrań: 3102)

 

Pytania i wyjaśnienia

zip PFU Program
(5.0 MB / Ilość pobrań: 3102)

pdf Zapytanie nr 1 z 13.08.2019
(73.2 KB / Ilość pobrań: 2932)

pdf Zapytania do wzoru umowy z 20.08.2019
(620.0 KB / Ilość pobrań: 3692)

pdf Zapytanie nr 3 odpowiedzialność odszkodowawcza
(270.6 KB / Ilość pobrań: 2992)

pdf Zapytanie nr 4 z 21.08.2019
(141.8 KB / Ilość pobrań: 3002)

pdf Zapytanie nr 5 z 22.08.2019
(75.4 KB / Ilość pobrań: 2941)Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 26-08-2019

Numer ogłoszenia
1198222

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze