Jesteśmy najbliżej

 

Dbamy o rozwój naszych pracowników 

Akademia Powen 

Wiemy, jak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, więc stawiamy na ciągły rozwój pracowników. Staramy się stale podnosić ich kompetencje i kwalifikacje, poziom wiedzy oraz wykształcenie. W tym celu powstał w naszej firmie projekt szkoleń i rozwoju pracowników pod nazwą Akademia Powen.

W ramach Akademii Powen inwestujemy w rozwój naszych pracowników, zapewniając im różnorodne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Szkolenia obejmują zagadnienia techniczne i produktowe, jak również podnoszenie tzw. kompetencji „miękkich.” Część szkoleń organizowana jest cyklicznie, inne zgodnie z potrzebami szkoleniowymi naszych pracowników.

Wiedzę techniczną z zakresu oferowanych przez nas produktów pracownicy czerpią podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników naszej firmy (m.in. konstruktorów, dyrektorów). Korzystamy również z wiedzy przedstawicieli różnych instytucji zewnętrznych, uczelni, pracowników naukowych oraz specjalistów, którzy przeprowadzają szkolenia w ramach Akademii Powen.

Współpracujemy też z najlepszymi firmami szkolącymi i trenerami, którzy przeprowadzając szkolenia z kompetencji miękkich, dbają o jak najwyższy poziom przekazanej wiedzy i umiejętności naszym pracownikom.

Każde szkolenie podlega systemowi ocen, w którym pracownicy wyrażają swoją opinię o jakości i przydatności szkolenia oraz oceniają trenerów.