Poszukujemy kandydatów na stanowiska

    Nie prowadzimy obecnie naboru

Jesteśmy najbliżej

 

Kariera - Informacje ogólne

„ Pracownicy to najważniejszy i najcenniejszy atut dla Firmy.”

 B. Tracy

Nasza Firma produkuje pompy od ponad 100 lat. Tajemnica naszego sukcesu,  tkwi przede wszystkim w człowieku. To ludzie stanowią najważniejszy kapitał firmy, dlatego też do każdego pracownika podchodzimy w sposób indywidualny. Słuchamy, zachęcamy do wszelkiej innowacyjności i kreatywności, aby wydobyć z każdego pracownika to co najlepsze.

Nieustannie dbamy o kształcenie pracowników, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwój ich wiedzy i kompetencji stanowi podstawę rozwoju firmy i decyduje o utrzymywaniu jej wysokiej  pozycji na rynku.

Z sukcesem łączymy bogate, wieloletnie doświadczenia sprawdzonych specjalistów -  z nowoczesnym i świeżym spojrzeniem osób nowozatrudnionych.

Pracownicy z długoletnim stażem stanowią dla nas cenny potencjał, a ich dzielenie się doświadczeniami z młodszymi Kolegami stanowi stosowaną przez nas dobrą praktykę -  przekazywania eksperckiej wiedzy osobom z krótszym stażem.

Jesteśmy także mocno zorientowani na ludzi, rozpoczynających dopiero swoją karierę zawodową. Ściśle współpracujemy  zarówno ze szkołami zawodowymi jak i uczelniami wyższym,  pomagamy zdobywać pierwsze doświadczenia praktyczne młodym osobom, mając świadomość istoty kształcenia  przyszłych  pokoleń rzetelnych specjalistów.

Skutecznie i efektywnie wytyczamy przyszłe kierunki rozwoju organizacji, przy jednoczesnym wspieraniu, motywowaniu i nieustannym identyfikowaniu pracowników z celami firmy.