Usługi inżynierskie

Wiedza techniczna i wsparcie inżynierskie dla klientów.

Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach pozwala nam oferować znacznie więcej niż tylko sprzedaż pomp.

Projektowania nowych pompowni i modernizacja istniejących układów pompowych

Pompa jest najważniejszym elementem układu pompowego.
Aby mogła ona pracować prawidłowo pod względem mechanicznym i z optymalną sprawnością energetyczną pompownia i cały układ pompowy musi być właściwie zaprojektowany. Jako producent pomp posiadamy najlepszą wiedzę na temat zasad ich prawidłowego zainstalowania.

Oferujemy tę wiedzę w postaci projektów nowych pompowni oraz projektów modernizacji istniejących układów pompowych. Budowa pompowni w oparciu o nasze projekty gwarantuje uzyskanie optymalnych warunków pracy pomp i pozwala na uniknięcie błędów, jakie często występują na skutek niepełnego rozumienia zagadnień techniki pompowej przez projektantów z innych branż.Usługi projektowe wykonywane przez Grupę Powen-Wafapomp SA obejmują pełen zakres zawierający oprócz projektów mechanicznych również projekty z branży budowlanej, elektrycznej oraz kontrolno-pomiarowej.

Analiza układów pompowych

Na prawidłową pracę układu pompowego, oprócz samej pompy, wpływ mają też inne jego składniki, takie jak rurociągi i armatura.
O efektywności pracy pompy w układzie nie decyduje maksymalna sprawność pompy lecz jej sprawność w punkcie pracy, o położeniu którego decyduje jakość doboru pompy do układu. Praktyka wskazuje, że istniejące układy pompowe w wielu wypadkach nie są skonfigurowane optymalnie. Skutkuje to często nadmiernymi oporami przepływu lub niewłaściwym doborem pompy do układu, na skutek czego zużycie energii na pompowanie jest nadmierne. Sytuacja taka może wynikać m.in. z błędów projektowych dokonanych w przeszłości, braku odpowiednich urządzeń w okresie gdy układ był budowany lub ze zmian jakie nastąpiły w wymaganych parametrach od czasu opracowania projektu. Dokonując stosunkowo prostych i nie wymagających wysokich nakładów modyfikacji można w wielu przypadkach uzyskać znaczne oszczędności energetyczne.

Grupa Powen-Wafapomp SA oferuje analizy układów pompowych mające na celu ich optymalizację, w wyniku których formułowane są propozycje rozwiązań poprawiających pracę układu pod względem energetycznym i ruchowym. Nasze analizy mogą być również nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów ruchowych, jakie wystąpiły w instalacji pompowej.

Szkolenia

Grupa Powen-Wafapomp SA oferuje usługi szkoleniowe.
Oprócz standardowych szkoleń w zakresie eksploatacji dostarczonych przez nas zespołów pompowych, które wchodzą w zakres typowej dostawy prowadzimy również szkolenia z zakresu techniki pompowej niezwiązane bezpośrednio z naszymi produktami.

Przykładowe tematy szkoleń to:

  • Zasady prawidłowego doboru pomp do instalacji,
  • Eksploatacja pomp,
  • Zasady polityki remontowej pomp,
  • Oszczędności energetyczne w układach pompowych.

Oferujemy szkolenia dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta pod względem tematu oraz poziomu merytorycznego. Szkolenia są prowadzone przez pracowników naszej firmy łączących wiedze akademicka z doświadczeniem praktycznym.

Rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań klientów

Technika pompowa ma to do siebie, że w rożnych jej zastosowaniach występują specyficzne warunki i wymagania, na skutek czego standardowe wyroby nie zawsze pasują do tych wymagań w sposób optymalny.
Grupa Powen-Wafapomp SA posiada doświadczenie zdobyte w wielu branżach przemysłowych oraz zatrudnia wielu inżynierów o wysokich kwalifikacjach. Umożliwia nam to oferowanie elastycznego podejścia do klienta i dokonywanie indywidualnego dostosowania oferowanych rozwiązań do specyficznych potrzeb.

Zakres modyfikacji naszych pomp może obejmować m.in.:

  • nietypowe wykonania materiałowe dostosowane do pompowanego medium,
  • rożne rodzaje napędu pomp,
  • modyfikacje gabarytów i wymiarów przyłączeniowych ułatwiające instalacje na danym stanowisku pracy,
  • korekty parametrów,
  • zakres dokumentacji odpowiadającej wymaganiom odbiorcy.

Oprócz tego podejmujemy się opracowania zupełnie nowych, oryginalnych rozwiązań technicznych stanowiących rozwiązanie nietypowych problemów.