Staże i praktyki

Wspieramy kształcenie młodych ludzi

Jesteśmy świadomi jak istotne jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką szczególnie w przypadku młodych osób wchodzących dopiero na rynek pracy.

Dlatego też GPW SA bardzo aktywnie wspiera młodych ludzi – zarówno osoby zdobywające wykształcenie zawodowe (głównie operator obrabiarek skrawających), jak również umożliwiamy zdobycie wiedzy praktycznej studentom Politechniki Śląskiej, podczas corocznych programowych praktyk studenckich.

Uczelnie wyższe

Na mocy porozumienia zawartego z Politechniką Śląską o organizacji praktyk studenckich dajemy szansę najlepszym na praktykę – a później pracę u nas.

Umożliwiamy zdobywanie wiedzy praktycznej studentom Politechniki Śląskiej, podczas corocznych programowych praktyk studenckich . Stale współpracujemy z Biurem Karier Politechniki Śląskiej, informując o aktualnych ofertach i możliwościach pracy zarówno studentów jak i absolwentów Uczelni.

Szkoły zawodowe

Na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Miasta Zabrze i przy współpracy z Zabrzańskim Centrum Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego  organizujemy coroczne praktyki w zawodzie – Operator obrabiarek skrawających.

Uczniowie szkół zawodowych mogą zdobywać cenne doświadczenie pod okiem naszej wykwalifikowanej kadry w zawodzie – Operator obrabiarek skrawających .

W ramach zajęć praktycznych, uczniom uzyskującym najlepsze wyniki w nauce fundujemy miesięczne i semestralne nagrody stypendialne.

Projekt ``Veni, Vidi, Vici``

W ramach projektu „Veni, Vidi, Vici” organizowanego przy współudziale Biura Karier Politechniki Śląskiej, na terenie naszego Zakładu w Zabrzu gościliśmy studentów Politechniki. Studenci mieli okazję poznać niezwykłą historię naszej firmy oraz przyjrzeć się poszczególnym etapom procesu produkcyjnego. Zwiedzano m.in.:  Biuro Konstrukcyjne, Wydział Modelarni, Wydział Odlewni, Wydział Obróbki Mechanicznej oraz Montażu i Stację Prób.

Kolejne wizyty studyjne planujemy po nowym roku. Wszystkich studentów zainteresowanych wizytą na terenie naszego Zakładu zachęcamy do kontaktu z Biurem Karier Politechniki Śląskiej.