Projekty

Wystarczy podpisać kontrakt, a później nacisnąć „START”

W ramach projektu pod klucz oferujemy ekspertyzy stanu technicznego układów, wykonanie projektów i prac we wszystkich branżach, modernizację lub zabudowę nowych, kompletnych układów pompowych wraz z układem regulacji, sterowania, AKPiA.

Prowadzimy nadzór nad uruchomieniem i ruchem próbnym. Każdy z prowadzonych przez nas projektów pod klucz dopasowany został do indywidualnych wymagań inwestora. Przykładowo modernizacja układu podczas ruchu ciągłego, specjalne wykonanie pomp, dostawa rozwiązań optymalizujących pracę układu w zakresie oszczędnej i efektywnej pracy. Odpowiadamy na zapotrzebowanie na kompleksową realizację projektów inwestycyjnych zwłaszcza z uwzględnieniem rozwiązań generujących oszczędności podczas eksploatacji. Przeprowadzenie takiej inwestycji w odpowiedni i przemyślany sposób zapewni klientowi znaczące i policzalne zmniejszenie zużycia energii.