Jesteśmy najbliżej

 

Historia

Od 1908 r. rozwijamy się dla Ciebie

Profesor Czesław Witoszyński zakładając firmę w 1908 r. i projektując pierwsze polskie pompy w 1910 r. zapewne nie przypuszczał, że zasiał ziarno, które będzie dawać urodzajne plony przez ponad 100 lat.

Szczepan Łazarkiewicz, jako współautor książki "Pompy wirowe" wydanej w 1959 r. i przetłumaczonej na kilka języków zapewne już wiedział, że jako główny konstruktor fabryki uczestniczy w projektach o dużym znaczeniu dla krajowej i światowej gospodarki. 

Obecnie, mimo że mamy już za sobą 100 lat doświadczeń, wciąż widzimy nowe wyzwania, które podejmujemy. Wymagania klientów nieustannie inspirują naszych projektantów. W ten sposób wspólnie uczestniczymy w dalszym rozwoju techniki pompowej.

 

 

1908

1910

1922

 
 

Założenie firmy pod nazwą: Towarzystwo Komandytowe Zakładów Mechanicznych Brandel, Witoszyński i S-ka z siedzibą w Warszawie.

Zaprojektowanie przez profesora Cz. Witoszyńskiego pierwszych pomp odśrodkowych polskiej konstrukcji.

Wyprodukowanie pierwszych pomp do odwadniania kopalni węgla kamiennego.

       

1924

1930

1952

1954

W fabryce w Warszawie
powstaje pierwsza stacja prób pomp.

Uruchomienie produkcji pomp dwustrumieniowych
typu N18SP.

Pierwsze pompy zatapialne
polskiej konstrukcji typu LW-50 produkowane w fabryce
w Zabrzu.

Uruchomienie produkcji pomp diagonalnych typu D.

       

1959

1966

1970

1971

Opublikowanie książki Szczepana Łazarkiewicza - głównego konstruktora fabryki w latach 1922 - 1963, "Pompy wirowe" wydanej wraz z prof. A.T. Troskolańskim, przetłumaczonej na kilka języków
i wykorzystywanej jako podręcznik  przez studentów uczelni technicznych.

Pierwsza wysokociśnieniowa pompa zasilająca polskiej konstrukcji typu 15WWZ-35
i pompy kondensatu zaprojektowane Szczepana Łazarkiewicza dla EC Żerań.

Wdrożenie do produkcji pomp normowych typoszeregu A.

Wdrożenie do produkcji pomp
do hydrotransportu typoszeregu
PH i PG.

       

1977

1980

1998

2001

Wdrożenie do produkcji wysokociśnieniowych pomp nurnikowych.

Wdrożenie do produkcji pomp
z wykładzinami gumowymi do hydrotransportu typoszeregu MF.

Wdrożenie do produkcji pierwszych pomp procesowych typoszeregu A-P zgodnych
z normą API610.

Wdrożenie do produkcji wielostopniowych pomp zatapialnych typoszeregów OSZ, OWZ i OZ.

       
 

2006

2009

2012

 

Połączenie Wafapomp SA
z fabrykami pomp w Zabrzu
i Świdnicy i zmiana nazwy firmy
na Grupa Powen-Wafapomp SA.

Wdrożenie do produkcji pomp procesowych typoszeregu A-P zgodnych z 10 edycją API610.

Wdrożenie do produkcji pomp wielostopniowych typoszeregu M
i H oraz pomp zatapialnych typoszeregu SP.