Informacja o dematerializacji akcji

Informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r., GRUPA POWEN-WAFAPOMP SA zawarła z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w/w ustawy począwszy od dnia 1 marca 2021 r. moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie.

W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji, a tym samym korzystania przez akcjonariuszy z praw wynikających z posiadanych dokumentów akcji (m.in. prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawa do dywidendy), przedstawiamy poniżej procedurę organizacji procesu dematerializacji akcji

 

Dokumenty do pobrania: