Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Grupa Powen-Wafapomp SA

Grupa Powen-Wafapomp SA stawia na stabilną i dobrze dopasowaną do potrzeb klientów ofertę produkcyjną. Dostarczamy urządzenia do elektrowni, elektrociepłowni, hut, kopalń (około 90% pomp w polskich kopalniach pochodzi z naszej firmy), a także zakładów chemicznych i petrochemicznych,  cukrowni, zakładów wodociągowych i wielu innych odbiorców.

 

Budowa Centrum Badawczo
-Rozwojowego Pomp

W związku z realizacją projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działalności 2.1. Wsparcie Programu Operacyjnego Inteligentny B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

więcej...

 

   

 

     
 

Remonty pomp
i oryginalne części zamienne 

Koszt zakupu pompy to tylko ułamek całkowitego kosztu pompowania. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, przez jakie dobrze wykonana pompa może znajdować się w eksploatacji, dominujące znaczenie mają koszty zużywanej energii elektrycznej oraz koszty remontów.

więcej...

 

   
 

Projekty pod klucz procentują oszczędnościami w eksploatacji

Formuła projektu pod klucz odpowiada na potrzebę kompleksowej obsługi klientów, zwłaszcza przy dużych projektach inwestycyjnych. W ten sposób stajemy się partnerem w realizacji inwestycji. 

więcej...

 

   
 

Rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań klientów

Technika pompowa ma to do siebie, że w rożnych jej zastosowaniach występują specyficzne warunki i wymagania, na skutek czego standardowe wyroby nie zawsze pasują do tych wymagań w sposób optymalny. 

więcej...

 

   
 

Wiedza techniczna i wsparcie inżynierskie dla klientów

Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach pozwala nam oferować znacznie więcej niż tylko  sprzedaż pomp.

więcej...