Sympozjum „Polskie pompy i armatura dla energetyki jądrowej”

To już w przyszłym tygodniu!

W ramach Stowarzyszenia producentów pomp (SPP), wraz ze Stowarzyszeniem producentów armatury polskiej (SPAP), przy wsparciu Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizujemy sympozjum, którego celem będzie budowanie mostów pomiędzy dostawcami technologii, przedstawicielami regulatora, inwestorami oraz szeroko rozumianym polskim przemysłem w tym zwłaszcza w zakresie pomp i armatury.
Sympozjum będzie kolejnym krokiem na drodze do zbudowania kompletnego łańcucha dostaw, dla elektrowni jądrowych, składającego się z firm, które rozumieją #nuclearculture

Grupa Powen-Wafapomp SA
Westinghouse Electric Company
Bechtel Corporation
EDF
Państwowa Agencja Atomistyki
Urząd Dozoru Technicznego
ORLEN Synthos Green Energy