Cykl szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej”

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Grupy Powen-Wafapomp S.A. uczestniczyli w pierwszym z cyklu szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” organizowanych przez Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, gdzie prelegenci z m.in. Westinghouse Electric Company, EDF oraz Korea Hydro & Nuclear Power mieli okazję podzielić się z nami swoją wiedzą na temat kwalifikowania dostawców, standardów jakości oraz bezpieczeństwa charakterystycznych dla budowy bloków jądrowych.

Bogatsi o przekazaną wiedzę i doświadczenia dziękujemy organizatorom i wszystkim związanym z wydarzeniem podmiotom. Obiecujemy w dalszym ciągu trzymać rękę na pulsie oraz zrobić dobry użytek z zebranych informacji przy budowie pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej.

Last week, representatives of Grupa Powen-Wafapomp SA has participated in the first training series „Polish industry for nuclear energy” organized by Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska commissioned by Ministerstwo Klimatu i Środowiska in cooperation with Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, where the speakers from Westinghouse Electric Company, EDF and Korea Hydro & Nuclear Power had the opportunity to share with us their knowledge on supplier qualification, quality and safety standards specific to the construction of nuclear units.

Enriched by the knowledge and experience passed on, we would like to thank the organizers and all entities associated with the event. We promise to continue to stay tuned and make good use of the collected information in the construction of the first Polish Nuclear Power Plant.

#ATOM #PEJ #energetyka