Monthly: grudzień 2022

Aktualnosci

Pomp dwustrumieniowa 30BP50 z silnikiem 500kW

Pompy „szyte na miarę”.
Nasz dział R&D zajmuje się zarówno tworzeniem koncepcji nowych, jak i modernizacją istniejących produktów.
W przypadku gdy układ rurociągów wymaga wykonania specjalnej adaptacji zestawu pompowego, współpraca z Grupa Powen-Wafapomp SA jest najlepszym rozwiązaniem.
Poniżej przedstawiamy pompę dwustrumieniową 30BP50 z silnikiem 500kW z zaprojektowanym króćcem ssawnym „od dołu”.
Pompa przed wysyłką do klienta została przebadana w pełnym zakresie parametrowym w Cetrum Badawczo Rozwojowym w Zabrzu.

Tailor-made pumps.
Our R&D team enjoys creating new concepts as well as modernising existing products. If the pipeline in your installation requires special arrangement of pumping unit, working with Grupa Powen-Wafapomp SA is the way to go.
This is split-casing 30BP50 pump with 500kW motor where suction flange is facing down. Before delivery pump has been tested throughout entire operating range in our Research and Development Center in Zabrze.
#development #research #pumps #pompy

Aktualnosci

Cykl szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej”

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Grupy Powen-Wafapomp S.A. uczestniczyli w pierwszym z cyklu szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” organizowanych przez Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, gdzie prelegenci z m.in. Westinghouse Electric Company, EDF oraz Korea Hydro & Nuclear Power mieli okazję podzielić się z nami swoją wiedzą na temat kwalifikowania dostawców, standardów jakości oraz bezpieczeństwa charakterystycznych dla budowy bloków jądrowych.

Bogatsi o przekazaną wiedzę i doświadczenia dziękujemy organizatorom i wszystkim związanym z wydarzeniem podmiotom. Obiecujemy w dalszym ciągu trzymać rękę na pulsie oraz zrobić dobry użytek z zebranych informacji przy budowie pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej.

Last week, representatives of Grupa Powen-Wafapomp SA has participated in the first training series „Polish industry for nuclear energy” organized by Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska commissioned by Ministerstwo Klimatu i Środowiska in cooperation with Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, where the speakers from Westinghouse Electric Company, EDF and Korea Hydro & Nuclear Power had the opportunity to share with us their knowledge on supplier qualification, quality and safety standards specific to the construction of nuclear units.

Enriched by the knowledge and experience passed on, we would like to thank the organizers and all entities associated with the event. We promise to continue to stay tuned and make good use of the collected information in the construction of the first Polish Nuclear Power Plant.

#ATOM #PEJ #energetyka

Aktualnosci

Pompa 25H47/10 do pompowania solanki

Zrealizowaliśmy dostawę pompy głównego odwadniania dla jednego ze światowych liderów wydobycia i przeróbki miedzi. Pompa 25H47/10, na parametry Q=500m3/h i H=720m, jest zaprojektowana do pompowania solanki i wykonana z superduplexu 1.4469.

Próby, potwierdzające wymaganą kontraktowo sprawność, zostały przeprowadzone w Centrum Badawczo Rozwojowym w Zabrzu ze współudziałem Klienta. Podczas komisyjnego uruchomienia na obiekcie drgania nie przekraczały 1mm/s. ?