Modernizacje układów chłodzenia bloków 200MW

Grupa Powen-Wafapomp S.A. wykonała liczne modernizacje układów chłodzenia bloków 200MW, stanowiących trzon polskiej energetyki.
Modernizacji uległ przede wszystkim układ przepływowy pomp 180P, które są sercem instalacji chłodzenia i jednym z największych gabarytowo produktów firmy.
Zaprojektowany został nowy układ regulacji kąta ustawienia łopat wirnika.

Pompy 180P testowane są przy pełnych parametrach na naszej stacji prób, wyznaczana jest również pełna charakterystyka pracy.

Podstawowe parametry:
• Wydajność do 38 000 m3/h
• Wysokości podnoszenia do 16 m
• Możliwości badawcze do 5 MW

Zakładane cele, które zostały osiągnięte podczas modernizacji to:
• Zwiększenie przepływu wody chłodzącej, co przekłada się na zwiększenie sprawności bloku
• Zwiększenie regulacyjności parametrów poprzez zmianę ustawienia kąta łopat wirnika, co umożliwia efektywniejszą eksploatację bloku przy skrajnych parametrach
• Poprawa własności antykawitacyjnych, co daje możliwość efektywnej eksploatacji zwłaszcza w sezonie letnim przy niskich poziomach wód
• Zwiększenie efektywności energetycznej pomp i wynikająca z tego redukcja emisji CO2
• Poprawa niezawodności wynikająca z zastosowania nowoczesnych rozwiązań, materiałów i technologii