Aktualnosci

Aktualnosci

Podziękowania za udział w Sympozjum

Thank you to all partners and guests for taking part in our symposium. This has been another step on the road towards understanding and shaping the requirements for pumps and valves for new nuclear power plants in Poland. We are also proud to be a bridge between technology providers and polish industry which we believe will result in increasing the local content.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ORLEN Synthos Green Energy
GE Hitachi Nuclear Energy
EDF
Westinghouse Electric Company
Bechtel Corporation
Urząd Dozoru Technicznego
Państwowa Agencja Atomistyki
Polskie Elektrownie Jądrowe
Platom

Aktualnosci

Sympozjum „Polskie pompy i armatura dla energetyki jądrowej”

To już w przyszłym tygodniu!

W ramach Stowarzyszenia producentów pomp (SPP), wraz ze Stowarzyszeniem producentów armatury polskiej (SPAP), przy wsparciu Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizujemy sympozjum, którego celem będzie budowanie mostów pomiędzy dostawcami technologii, przedstawicielami regulatora, inwestorami oraz szeroko rozumianym polskim przemysłem w tym zwłaszcza w zakresie pomp i armatury.
Sympozjum będzie kolejnym krokiem na drodze do zbudowania kompletnego łańcucha dostaw, dla elektrowni jądrowych, składającego się z firm, które rozumieją #nuclearculture

Grupa Powen-Wafapomp SA
Westinghouse Electric Company
Bechtel Corporation
EDF
Państwowa Agencja Atomistyki
Urząd Dozoru Technicznego
ORLEN Synthos Green Energy

Aktualnosci

Porozumienie o współpracy z koncernem EDF

W piątek 13.01.2023 w Ambassade de France en Pologne Grupa Powen-Wafapomp SA i koncern EDF podpisały porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Zarówno klasyczna energetyka jądrowa jak i technologia #SMR są kluczowe w działaniach na rzecz zielonej transformacji w Regionie i na Świecie. Jesteśmy dumni, że wraz z respect energy, Wakmet, HEXONIC Heat Exchangers, ILF Consulting Engineers Polska i APS Energia SA uczyniliśmy kolejny krok w tym kierunku.

On Friday 13.01.2023 at the Ambassade de France en Pologne Grupa Powen-Wafapomp SA and EDF have signed Memorandum of Cooperation in the field of development of nuclear program in Poland.
Both classical nuclear energy and #SMR technology are the #energy key to #EnergyTransition in the Region and the World. We are proud to have taken another step in this direction together with respect energy, Wakmet, HEXONIC Heat Exchangers, ILF Consulting Engineers Polska and APS Energia SA.

Aktualnosci

Pomp dwustrumieniowa 30BP50 z silnikiem 500kW

Pompy „szyte na miarę”.
Nasz dział R&D zajmuje się zarówno tworzeniem koncepcji nowych, jak i modernizacją istniejących produktów.
W przypadku gdy układ rurociągów wymaga wykonania specjalnej adaptacji zestawu pompowego, współpraca z Grupa Powen-Wafapomp SA jest najlepszym rozwiązaniem.
Poniżej przedstawiamy pompę dwustrumieniową 30BP50 z silnikiem 500kW z zaprojektowanym króćcem ssawnym „od dołu”.
Pompa przed wysyłką do klienta została przebadana w pełnym zakresie parametrowym w Cetrum Badawczo Rozwojowym w Zabrzu.

Tailor-made pumps.
Our R&D team enjoys creating new concepts as well as modernising existing products. If the pipeline in your installation requires special arrangement of pumping unit, working with Grupa Powen-Wafapomp SA is the way to go.
This is split-casing 30BP50 pump with 500kW motor where suction flange is facing down. Before delivery pump has been tested throughout entire operating range in our Research and Development Center in Zabrze.
#development #research #pumps #pompy

Aktualnosci

Cykl szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej”

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Grupy Powen-Wafapomp S.A. uczestniczyli w pierwszym z cyklu szkoleń „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” organizowanych przez Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, gdzie prelegenci z m.in. Westinghouse Electric Company, EDF oraz Korea Hydro & Nuclear Power mieli okazję podzielić się z nami swoją wiedzą na temat kwalifikowania dostawców, standardów jakości oraz bezpieczeństwa charakterystycznych dla budowy bloków jądrowych.

Bogatsi o przekazaną wiedzę i doświadczenia dziękujemy organizatorom i wszystkim związanym z wydarzeniem podmiotom. Obiecujemy w dalszym ciągu trzymać rękę na pulsie oraz zrobić dobry użytek z zebranych informacji przy budowie pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej.

Last week, representatives of Grupa Powen-Wafapomp SA has participated in the first training series „Polish industry for nuclear energy” organized by Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska commissioned by Ministerstwo Klimatu i Środowiska in cooperation with Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, where the speakers from Westinghouse Electric Company, EDF and Korea Hydro & Nuclear Power had the opportunity to share with us their knowledge on supplier qualification, quality and safety standards specific to the construction of nuclear units.

Enriched by the knowledge and experience passed on, we would like to thank the organizers and all entities associated with the event. We promise to continue to stay tuned and make good use of the collected information in the construction of the first Polish Nuclear Power Plant.

#ATOM #PEJ #energetyka

Aktualnosci

Pompa 25H47/10 do pompowania solanki

Zrealizowaliśmy dostawę pompy głównego odwadniania dla jednego ze światowych liderów wydobycia i przeróbki miedzi. Pompa 25H47/10, na parametry Q=500m3/h i H=720m, jest zaprojektowana do pompowania solanki i wykonana z superduplexu 1.4469.

Próby, potwierdzające wymaganą kontraktowo sprawność, zostały przeprowadzone w Centrum Badawczo Rozwojowym w Zabrzu ze współudziałem Klienta. Podczas komisyjnego uruchomienia na obiekcie drgania nie przekraczały 1mm/s. ?

Aktualnosci

Zaproszenie do współpracy z Korea Hydro & Nuclear Power

Grupa Powen-Wafapomp SA intensyfikuje prace w kierunku udziału w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dr Grzegorz Pakuła objął stanowisko Pełnomocnika zarządu ds. programu jądrowego. Jego zespół odpowiada za przygotowanie Grupa Powen-Wafapomp SA do pozyskania i realizacji zamówień w programie jądrowym oraz utrzymywania bieżących kontaktów z głównymi partnerami. Efektem tych działań było zaproszenie do współpracy z Korea Hydro & Nuclear Power. W czwartek, 10 listopada w Warszawie, w obecności Ambasadora Republiki Korei oraz przedstawicieli Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Grupa Powen-Wafapomp SA, Piotr Kańtoch podpisała z Korea Hydro & Nuclear Power porozumienie o współpracy przy projekcie budowy w Polsce elektrowni jądrowej.

Aktualnosci

Dostawa pomp konstrukcji OH2 z normą API610

Kolejna dostawa pomp, konstrukcji OH2, zgodnych z najnowszą edycją normy API610, dla jednego z europejskich liderów w branży petrochemicznej.

Another shipment of OH2 pumps, designed according to latest edition of API610 for one of the European leader in petrochemical industry.

Aktualnosci

Polish-Czech nuclear summit

Ministerstwo Klimatu i Środowiska together with Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska organized on 17-20 October in Prague the Polish-Czech nuclear summit. Representatives of Polish companies visited Temelin nuclear power plant on 18 October. Next day a meeting with Czech companies was held in Czech Ministry of Industry and Trade. Companies from both countries presented their state of preparations to take part in the supply chain for nuclear industry and discussed the possible cooperation in order to obtain a synergy effect. Grupa Powen-Wafapomp SA was represented by dr Grzegorz Pakuła, representative of the Board of for nuclear project.