Kronika Warszawskiej Fabryki Pomp


1908

Towarzystwo Komandytowe Zakładów Mechanicznych Brandel, Witoszyński i S-ka


1919

Zakłady Mechaniczne Brandel, Witoszyński i S-ka

Właściciel: inż. Stefan Twardowski


1929

Zakłady Mechaniczne inż. Stefana Twardowskiego


1951

Warszawska Fabryka Pomp


2006

Grupa Powen-Wafapomp SA