Wizyta uczniów ZSZ nr 2

W czwartek 19 maja 2022 r. teren Grupy Powen-Wafapomp odwiedzili uczniowie o profilu Technik Mechanik z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Dyrektor Produkcji wraz ze współpracownikami przedstawili historię powstania naszej firmy oraz zapoznali uczniów z możliwościami produkcyjnymi zakładu.

Dzięki wizycie uczniowie ZSZ nr 2 mogli zobaczyć unikatową w skali europejskiej stację prób, na której każda pompa przed przekazaniem klientowi przechodzi badania odbiorcze odpowiadające parametrom eksploatacyjnym:

  • Maks. moc urządzeń do 5 MW
  • Maks. wydajność do 80 000 m3/h
  • Napięcie 0,4 – 10 Kv (przemienniki częstotliwości dla dowolnej kombinacji napięcia/mocy)

Zależy nam, by budować dobre relacje z młodymi technikami i inżynierami, dlatego drzwi naszej firmy stoją otworem dla chęci i potencjału. Stawiamy na młodych, a Wy postawcie na nas i zasilcie szeregi Grupy Powen-Wafapomp.